Wycieczki rowerowe dla Wszystkich

Bezpłatne, dla wszystkich chętnych niedzielne wycieczki rowerowe ruszają w Łodzi z ul. Nowomiejskiej spod Zegara Słonecznego w Parku Staromiejskim (tzw. Park Śledzia)  Zbiórka uczestników o godzinie 9.00

KALENDARZ WYCIECZEK zobacz >> ]

Spotkania klubowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością ŁKTK oraz planujących wstąpić do Klubu na nasze spotkania . Spotkania klubowe odbywają się w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca w siedzibie PTTK Łódź ul. Wigury 12A o godz. 17.00  [ zobacz >> ]

Relacje z imprez

Zapraszamy na relacje z imprez turystycznych: wycieczki rowerowe po Łodzi i łódzkim regionie, wycieczki rowerowe po Polsce, Europie i świecie, zloty i rajdy rowerowe ogólnopolskie i europejskie, itp. ...

[ zobacz >> ]

 

Kronika Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

KRONIKI KLUBU

W "Kronikach Klubu" zawarte są informacje o rocznej działalności Klubu (.pdf)

 

 

 

 

    

     

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z PRACY ZARZĄDU KLUBU

 

>>[2022]<< - pobierz PDF

>>[2023]<< - pobierz PDF

 

HISTORIA ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY IM. HENRYKA GINTERA

12 IX 1956 z klubów Tramwajarz, Orkan, Rudzki Klub Sportowy, Łódzki Klub Sportowy, Łódzki Okręgowy Związek Kolarski, została wyłoniona część turystyczna z której powstało przy Oddziale Łódzkim PTTK Koło Terenowe Kolarzy. Założycielami  byli Wanda Lewandowska, Ewa Pasiurska-Matusiak, Eugeniusz Strzelecki, Grzegorz Krzysztofiak, Antoni Bogusławski, Stefan Krzemiński. W wyniku błyskawicznego rozwoju Koła i wzrostu uczestników wycieczek do 1000 osób, 28 III 1958 uchwałą Zarządu Oddział Łódzkiego PTTK Koło przemianowane zostaje na Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK. Klub zajął się dalszą organizacją wycieczek jedno i wielodniowych a także wyjazdami na rajdy organizowane na terenie Polski. Zebrania poświęcone były turystyce kolarskiej i krajoznawstwie. W 1959r Klub przejął kompetencje Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK. ZG Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK ogłosił konkurs ,,Na najlepiej działającą komisję, klub turystyki kolarskiej PTTK” w którym zajęliśmy 1 miejsce. Ogółem 1 miejsce zajęliśmy 7 razy a do dnia dzisiejszego  plasujemy się w pierwszej ósemce. W latach 1960 – 1963 klub w wyniku swej bogatej działalności miał na stanie 25 rowerów do wypożyczenia. Dysponował 22 Przodownikami  Turystyki Kolarskiej PTTK. Powstał konkurs ,,Jak najwięcej dni na rowerze” który trwa z pewnymi zmianami do dnia dzisiejszego. W latach 1964-1965 zorganizowano 140 wycieczek w których udział wzięło ponad 4000 uczestników. W 1966r z okazji 10-lecia Klubu zorganizowano Rajd do Tumu. W latach 1967-1968 klubowicze zdobyli 66 odznak turystycznych ,,Szlakiem XXV-lecia PRL” oraz 32 odznaki krajoznawcze ,,Szlakiem chwały oręża polskiego” W 1969 Klub liczył 222 osoby. W trakcie trwania Łódzkiego Tygodnia Turystyki i 60-lecia PTTK, Klub zdobył puchar ,,Za najwięcej dni na rowerze”. W latach 1970-1971 przeprowadzono Centralny Kurs Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w wyniku którego ilość PTKol. w klubie wzrosła do 81 osób w tym 3 instruktorów. Zorganizowano wspólnie z BORT-em 2-tygodniowe wczasy rowerowe na Węgrzech pod Balatonem.  W 1972r z okazji 15-lecia Klub został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK. Zorganizowano również kurs na Kartę Rowerową który ukończyło 149 osób. Zorganizowano obóz wędrowny do Ulanowa. W 1973r Członkowie Klubu wzięli udział XXII CZTK PTTK we Fromborku. W trakcie 10-dniowego obozu szkoleniowego Działdowo, Frombork, Pieniężno Sylwester Sobiech, Andrzej Szudrowicz, Wiesław Grabowski otrzymują uprawnienia na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Zorganizowano 30-dniowy obóz wędrowny Łódź, Frombork, Wdzydze Kiszewskie, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź. W 1974r nawiązano współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury Łódź-Bałuty pomagając w organizacji cyklu imprez dla młodzieży.  Wypożyczalnia Klubu wzbogaciła się o namioty, śpiwory, kuchenki turystyczne. Zorganizowano 3-tygodniowy obóz wędrowny na trasie Łódź, Lucień, Giżycko, Suwałki, Siemiatycze, Białystok, Łódź. Wszedł w życie regulamin Ogólnopolskiego Rajdu Naokoło Województwa Łódzkiego. W 1975r zorganizowano 30-dniowy obóz wędrowny na trasie Łódź, Kłodzko, Bielice, Karpacz, Zielona Góra, Szczecin. W 1976r zorganizowaliśmy XXV Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Pabianicach w którym wzięło udział 450 osób z całej Polski. Klubowicze wzięli udział w X Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Ryni. Zorganizowano 14-dniowy obóz wędrowny na trasie Zakopane, Ustrzyki Górne, Przemyśl. Współorganizowaliśmy kolejny rajd ,,Łódź z Warszawą dalej jadą” W 1977r powstały nowe konkursy ,,Na najsprawniejszego turystę kolarza” i ,,Konkurs fotograficzny”, klubowicze wzięli udział w  2-tygodniowej wyprawie do Czechosłowacji  na XI Międzynarodowy Zlot Przyjaźni w Pradze, w XVII Zlocie PTKol. PTTK na Pomorzu Zachodnim, w XXVI CZTK PTTK i XXXIII AIT w Kazimierzu. W 1978r Klub obchodził 20-lecie istnienia, klubowicze wzięli udział w XVIII Zlocie PTKol.  PTTK i w 10-dniowej wyprawie Dookoła Tatr oraz w XII Zlocie Przyjaźni w NRD. Uchwałą Zarządu Klubu Henryk Ginter został ogłoszony patronem Klubu. W życie wchodzi konkurs Na najaktywniejszego Przodownika Turystki Kolarskiej Klubu. W 1979r klubowicze wyjechali na XIX Zlot PTKol. PTTK w Nowym Sączu i na XXVII CZTK PTTK w Kazimierzu. W 1980r Klub nadal zajmuje się organizacją wycieczek i rajdów m.in. ,,Złota Jesień”, ,,Rajd w Góry Świętokrzyskie”. ,,Wiosenny Rajd Kolarski”, ,,Sobótki Świętojańskie”, ,,Do Środka Polski”. W 1981r rozwój Klubu zostaje ograniczony w wyniku ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce. W 1982r następuje dalszy rozwój działalności. Organizowane są biwaki nad Grabią a wyjazdy do Kędzierzyna Koźla gdzie znajdowała się prowadzona przez PTTK hurtownia sprzętu turystycznego pozwalały zmontować i zmodernizować rowery. Powstaje Kronika Klubu i porządkowana jest klubowa dokumentacja. Zostaje zorganizowana 2-tygodniowa wyprawa na Słowację. W 1984r zostaje nawiązana współpraca z TKKF im. W. Jagiełły oraz z OHP z ul. Łęczyckiej i ZHP Łódź-Górna. W 1985r została zrealizowana 3-tygodniowa wyprawa do Czechosłowacji  i Węgier. W latach 1986-1988 organizowano 2-tygodniowe wyprawy do Czechosłowacji. W 1986r Klub organizuje Kurs Przodownicki. W 1987r przedstawiciele Klubu wzięli udział w zlocie AIT/UECT w Alphen w Holandii. W latach 1992-1993 zorganizowano wielodniowy rajd do Torunia. Zaczęto organizować rajdy na orientację. Podjęto organizację imprez rowerowych dla młodzieży szkół podstawowych. Powstał regulamin ,,Rajdu Kolarskiego Dookoła Ziemi Łódzkiej.  W miesiącach zimowych wycieczki rowerowe zamieniono na piesze. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przekazała redagowanie i wydawanie ,,Informatora” na okres 2 lat. Uchwałą ZG KTKol. zostaje utworzony przy klubie Okręgowy Referat Weryfikacyjny KOP z prawem weryfikacji małych odznak KOP.  W 1994r został zorganizowany XXXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK z bazami w Krzeczowie, Zduńskiej Woli, Wiśniowej Górze. Została nawiązana współpraca z Ośrodkiem dla Dzieci Głuchych dla których zorganizowano kilka wycieczek. W 1995r współorganizowaliśmy z Oddziałem Zgierskim PTTK II Pielgrzymkę Jasnogórską. Uchwałą ZG KTKol.  Referat Weryfikacyjny KOT ma prawo weryfikacji dużych stopni KOT.                  

 

 


 

W roku 1996 Klub organizuje Ogólnopolski Maraton Kolarski Audax w Załęczu koło Wielunia. W roku 1997 członkowie Klubu wyjeżdżają i współorganizują 37 Ogólnopolski Zlot PTKol. PTTK w Muszynie. W latach 1998-2001 nastąpił ponowny spadek działalności klubu. W 2002 została utworzona klubowa strona internetowa. W latach 2003-2005 następuje rozkwit działalności klubu poprzez dalszą organizację wycieczek i rajdów a także wyjazdów na zloty i rajdy. W roku 2006 w Cesarce Klub obchodził swoje 50-lecie. Powstaje pomysł organizacji cyklu nowych imprez ,,Rajdu do Lichenia”. W roku 2007 Klub nadal organizuje i bierze udział we wcześniej wymienionych rajdach. W grafiku pojawiają się nowe wyjazdy na rajdy ,,Rajd po Mazowszu Płockim” i ,,Rajd Cichociemnych Armii Krajowej” organizowany w Czatolinie. W roku 2008 klubowicze zaczynają organizować większą ilość rajdów. Powstaje cykl 2-tygodniowych obozów wędrownych w okolicach granic Polski z pierwszym etapem na Mazurach, tygodniowy cykl rajdów po województwie łódzkim z pierwszym etapem w okolicach rzeki Pilicy. Większe grupy osób zaczynają wyjeżdżać na letnie Zloty. Odbyła się wyprawa za granicę na IV Europejski Tydzień Turystyki Kolarskiej w Portugali UECT. W roku 2009 zwiększa się nabór osób do klubu. Po kilku letniej przerwie kilka osób na Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie PTKol. PTTK w Niechorzu zdobywa tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Tym samym likwiduje się problem z brakiem osób do prowadzenia wycieczek niedzielnych organizowanych dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Grafik rajdów wzbogaca się o ,,I Łódzki Piknik Kolarski”. Zostaje nawiązany kontakt  z dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich co pozwala na organizację dodatkowych rajdów jak i udział w nowych rajdach. W roku 2010 utrzymuje się duża ilość organizowanych rajdów jak i udział w innych rajdach ,,Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu”. Zostaje nawiązana współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 3. Sprzyja to wspólnej organizacji Rajdów Nocnych jak i Rajdów w okolicach Łodzi. W roku 2011 liczba członków klubu wynosi 60 osób. Grafik imprez wzbogaca się o rajdy wyjazdowe ,, I Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK” i ,,I Środkowopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Centralnego Łuku Turystycznego”. Zostaje podjęta decyzja by zimowe rowerowe wycieczki niedzielne zamienić na piesze a zebrania poświęcić prezentacjom zdjęć z lat ubiegłych. W roku 2012 jesteśmy organizatorami 52 Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Cesarce koło Strykowa w którym bierze udział około 450 osób. Dochodzą kolejne nowe rajdy w których bierzemy udział  ,,Centralny Zlot Młodzieży w Palmirach”, ,,Rajd z Kijkami i Pieszo Wzniesienia Łódzkie Cieszą”. W roku 2013 nawiązujemy kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 2 z ul. Łagiewnickiej. Sprzyja to powstaniu nowego cyklu rajdów ,,Z literaturą w plenerze i … na rowerze”. A klub zyskuje nową bazę na organizację innych rajdów m.in. ,,Rajdu Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich” którego jesteśmy współorganizatorami z Oddziałem Łódzkim PTTK. Powstaje także nowy cykl rajdów ,,Rower Dobry na Cały Rok” który składa z czterech etapów po jednym o każdej porze roku a który jest dostępny dla wszystkich biorących udział w wycieczkach niedzielnych. Ponownie kilku członków klubu zdobywa tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK na Ogólnopolskim Zlocie Szkoleniowym PTKol. PTTK w Koszelówce. W roku 2014 koledzy Andrzej Gawroński i Wiesław Grabowski mianowani zostają na Członków Honorowych Klubu. Po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie Klub ponownie startuje do Konkursu Na Najlepiej Pracujący Klub w Polsce, gdzie zajmujemy 5 miejsce. Na Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK w Warszawie Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK Niepodlegający Dalszej Weryfikacji : Marek Krawczyk, Mirosław Jezierski, Sławomir Zagórowicz otrzymują tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Na Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie PTKol.  PTTK w Podlesicach otrzymujemy Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Na Najliczniejszy Klub Zlotu. W roku 2015 liczba klubowiczów wzrasta do 70 osób. Reklamujemy się na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi ,,Targi Regiony Turystyczne na styku kultur’’ i na ,,Fit Bazar” poświęconemu zdrowemu trybowi życia. Członkowie klubu dalej kontynuują organizację rajdów i wycieczek niedzielnych a także wyjazdy na wcześniej wymienione rajdy. W roku 2016 kilka osób przeciera nowy szlak i zdobywa nową odznakę kolarską ,,Wiślana Trasa Rowerowa’’. We wrześniu zostaje zorganizowany w Księżych Młynach Rajd urodzinowy z okazji 60-lecia Klubu. Główne otwarcie w raz z zaproszonymi gośćmi z Polski odbywa się na terenie kompleksu pałacowo parkowego w Poddębicach. W rajdzie bierze udział 120 osób. Klub zostaje odznaczony Odznaką ,,Za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego’’ a kilku Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK otrzymuje Dyplomy od Zarządu Głównego Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK.W roku 2017 nadal kontynuowane są wyjazdy turystyczne i współpraca z wyżej wymienionymi jednostkami. Klub na prośbę Zarządu Oddziału Łódzkiego po wcześniejszym odnowieniu przejmuje kontrolę nad Rowerowymi Szlakami Turystycznymi na terenie miasta. W 2018 roku zorganizowaliśmy Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych, który ukończyło 6 Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, tym samym przejmujemy kontrolę nad wszystkimi szlakami rowerowymi wychodzącymi z Łodzi. W 2019 wycieczki  piesze realizowane są w formie Turystyczno Rekreacyjnych Imprez na Orientację. Zostały rozwieszone plakaty 

reklamujące Klub i jego działalność. Wzięliśmy udział w obchodach 110-lecia PTTK. Na Ogólnopolskim Szkoleniowym

Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Nysie Michał Iljin kończy kurs na Przodownika Turystyki Kolarskiej,

a Michał Sztańc i Anna Domagalska Łabędzka awansowali na Przodowników Turystyki Kolarskiej Niepodlegających

Dalszej Weryfikacji. Członkowie zajmują czołowe miejsca w konkursach organizowanych w czasie zlotu. 

Organizowane są wyprawy i rajdy po Polsce i województwie łódzkim a także wycieczki niedzielne. Znakarze 

kontynuują odnawianie szlaków:  Szlakiem Gorących Źródeł i Łódzka Magistrala Rowerowa wschód –zachód.

W 2020 roku ogólnoświatowa pandemia paraliżuje działalność Klubu. Mimo tych trudności wycieczki niedzielne 

cieszą się bardzo dużą frekwencją, a członkowie starają się wyjeżdżać na wyprawy i rajdy. Oddziałowa Komisja 

Turystyki Kolarskiej PTTK zajmująca się weryfikacją odznak kolarskich niższych stopni przejmuje funkcje Centralnego

Referatu Weryfikacyjnego nr 1 i weryfikuje wszystkie odznaki kolarskie we wszystkich stopniach

W 2021 roku mimo dalszego ciągu pandemii Klub nadal organizuje wycieczki niedzielne cieszące się bardzo dużą frekwencją. Przyczynia się to do wprowadzenia dodatkowych miejsc zbiórek celem odciążenia wyjazdów z miasta. Członkowie dalej wyjezdzają na rajdy i zloty mimo wprowadzenia zmian w ich organizacji.

W 2022 roku wprowadzone dodatkowe miejsca zbiorek na wycieczki niedzielne cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników. Zostaje wprowadzona nowa forma rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego poprzez wprowadzenie toru przeszkód , ognisk, gier na orientację. Klub reklamuje się w Senioraliach organizowanych w Oddziale Łódzkim PTTK.

 

Poczet Prezesów Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

1956-1958 Eugeniusz Strzelecki, 1958-1964 Jerzy Klaman, 1964-1965 Stanisław Maciaszczyk, 1965-1966 Roman Klatkiewicz, 1966-1972 Eugeniusz Strzelecki, 1972-1977 Krystyna Drozd, 1977-1980 Andrzej Kustosz, 1980-1982 Zenon Urbaniak, 1982-1983 Wojciech Herowski, 1983-1988 Bogdan Krupiński, 1988-1992 Dariusz Krupiński, 1992-1996 Wojciech Herowski, 1996-2000 Mirosław Jezierski, 2000-2002 Marek Krawczyk, 2002-2005 Józef Pawlak, 2005-2008 Wojciech Herowski, 2008-2009 Jadwiga Mazurkiewicz, 2009-2011 Piotr Kolenda, 2011-2022 Michał Sztańc

 

Miejsca zebrań klubowych

ul. Piotrkowska 70 ( dawna siedziba Oddziału Łódzkiego PTTK )

Park J. Poniatowskiego ( kawiarenka przy kortach tenisowych )

ul. Piotrkowska 102a ( dawna siedziba Zarządu Wojewódzkiego PTTK )

ul. Narutowicza 45 ( w lokalu biurowym na I p. )

ul. Wierzbowa 4 ( pomieszczenie schronu w bloku mieszkalnym )

ul. Wspólna 6 ( była siedziba Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej )

ul. Łagiewnicka 118 ( budynek Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Jagiełły )

ul. Wigury 12a ( aktualna siedziba Oddziału Łódzkiego PTTK )

 

Miejsca zbiórek wycieczek

- Plac Komuny Paryskiej

- Rynek Starego Miasta

- Park Staromiejski ( przy zegarze słonecznym )

 

 Opracował: Wojciech Herowski, Bogdan Krupiński, Wiesław Grabowski, Andrzej Gawroński, Michał Sztańc.

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
KRONIKA ŁKTK 2023.pdf268.79 KB
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI ŁKTK PTTK ZA ROK 2022.pdf41.8 KB
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŁKTK PTTK ZA 2023.pdf66.79 KB

www.lktk.pl