Wycieczki klubowe

Niedzielne wycieczki rowerowe ruszają ze Starego Rynku w Łodzi ul. Zgierska. Zbiórka uczestników o godzinie 9.00
Kalendarz wycieczek
[ zobacz >> ]

Zebrania klubowe

Zebrania klubowe w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wigury 12a w Łodzi o godzinie 17.00

Relacje z imprez

Zapraszamy na relacje z imprez turystycznych
[ zobacz >> ]

Klub

Informacje o klubie

Organizujemy:

  • Niedzielne wycieczki jedniodniowe w okolice Łodzi
  • Wycieczki weekendowe w Polskę ( z dojazdem PKP lub tylko rowerem)
  • Wielodniowe wycieczki w dowolny zakątek Polski
  • Uczestniczymy w rajdach i imprezach organizowanych przez inne kluby

Weryfikujemy wszystkie rodzaje odznak turystyki kolarskiej łącznie z ich najwyższymi stopniami
Udzielamy porad technicznych i eksploatacyjnych na temat sprzetu rowerowego, krajoznawstwa, warunków zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

Spotykamy się w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wigury 12a w Łodzi o godzinie 17.00
Niedzielne wycieczki rowerowe ruszają ze Starego Rynku w Łodzi ul. Zgierska. Zbiórka uczestników o godzinie 9.00
Z A P R A S Z A M Y
 

Członkowie ŁKTK

Członkowie Honorowi Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera

1.  Krystyna Drozd 

2.  Henryk Wendler 

 

Regulaminy klubowe

Regulamin Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera

 Regulamin konkursu "Najaktywniejszy prowadzacy"

 Regulamin konkursu "Najwięcej dni na rowerze"

 Regulamin Rajdu "Rower Dobry Na Cały Rok"

 Regulamin Wycieczek organizowanych przez ŁKTK

Henryk Ginter

 Henryk Ginter Urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Zbiersku k. Kalisza. W 1908 r. wraz z rodziną przeniósł się do Ostrowca Świętokrzyskiego, w 1928 r. do Strugi k. Warszawy, a 1946 r. do Wołomina. W Ostrowcu Świętokrzyskim uczęszczał do progimnazjum, a następnie w Solcu nad Wisłą do seminarium nauczycielskiego. Do 1919 r. prowadzi drużynę harcerską. Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w 1919 r., a wkrótce w różnych instytucjach finansowych. Od 1955 r. pracuje w ZG PTTK jako etatowy sekretarz Komisji Turystyki Kolarskiej. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. Zainteresowania krajoznawcze odziedziczył po ojcu. W 1910 r. uczestniczył w pierwszej w życiu wycieczce do klasztoru na Św. ..... wynajętą przez rodzinę furmanką. Później w latach 1912-13 odbywa z kolegami kilka wycieczek pieszych w okolice Ostrowca oraz uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez dyrektora ostrowieckiego progimnazjum p. Czaplickiego. W 1922 roku kupił używany rower warszawskiej firmy Franciszka Zalewskiego; spełnił tym samym swoje kilkuletnie marzenia. Sam lub z kolegami bierze udział w licznych wycieczkach rowerowych, z których najsłynniejsze to wyjazd w 1925 r. do Puszczy Solskiej, a w 1932 r. do Gdyni i na Hel. W 1937 r. nawiązuje kontakty z Warszawskim Towarzystwem Cyklistów. Uczestniczy w licznych organizowanych przez Towarzystwo wycieczkach. W rok po tym bierze udział w dużej wyprawie rowerowej na trasie: Warszawa - Lublin - Lwów - Okopy Św. Trójcy. W czasie okupacji rower staje się jego głównym środkiem w codziennych wielokilometrowych dojazdach do pracy. Po wojnie w reaktywowanym WTC zostaje członkiem zarządu. W 1950 r. po reorganizacji sportu i likwidacji organizacji sportowo - turystycznych przechodzi wraz z innymi działaczami WTC do powstałego PTTK. Wchodzi w skład utworzonej 23 kwietnia 1952 r. Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Członkiem Komisji jest nieprzerwanie 25 lat, pełniąc w latach 1955-68 funkcję sekretarza, a następnie do 1977 r. funkcję wiceprzewodniczącego. Przez wiele lat skład Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK. Miał uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej (Nr 94) i instruktora turystyki kolarskiej (nr l). Jego działalność w KTKol. ZG PTTK cechuje niesłabnąca aktywno?ć i pełne oddanie turystyce kolarskiej. Szczególnie dba o sprawy organizacyjne, szkoleniowe i sprzętowe. Gorąco propaguje krajoznawczy charakter imprez. Był jednym z twórców obecnego modelu turystyki kolarskiej PTTK i organizatorem pierwszych kursów przodowników i instruktorów turystyki kolarskiej. Wspólnie z W. Gabarą opracował skrypt szkoleniowy "Poradnik turysty kolarza", wydany przez KTKol. ZG PTTK w 1965 r. Organizował, a później koordynował pierwsze centralne zloty turystów kolarzy, ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kolarskiej oraz międzynarodowe rajdy kolarskie AIT organizowane w Polsce. Pomagał w tworzeniu okręgowych i oddziałowych komisji oraz klubów turystyki kolarskiej, zostając członkiem honorowym wielu z nich. Za zasługi dla PTTK a w szczególności dla turystyki kolarskiej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki, Medal 100-lecia Polskiej Turystyki, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę PZKol. i Złoty medal AIT. Plenarne zebranie KTKol. ZG PTTK w styczniu 1977 r. nadało Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK a Krajowy Zjazd PTTK w maju 1977 r. tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Zmarł 18 kwietnia 1978 roku w Wołominie, pochowany został na cmentarzu w Kobyłce. W roku 2001 została przeprowadzona ekshumacja ŚP Aliny i Henryka Ginterów z Kobyłki do Warszawy, spoczywają teraz na Cmentarzu Brudnowskim, kwatera 2G, rząd 5, grób 12.
Opracował Włodzimierz Balicki

Kalendarium ŁKTK PTTK

W 2016 roku obchodzimy 60 lecie Klubu. Organizujemy Ogólnopolski Rajd Jubileuszowy Klubu

W 2012 roku organizujemy 52. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Kolarskich PTT w Cesarce [ strona zlotu zobacz >>]

W 2011 roku ubieramy się w kolarskie stroje klubowe

W 2006 roku 50-lecie Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera…

W 2001 roku internetowa strona klubu

W 1996 roku organizacja Ogólnopolskiego Maratonu Kolarskiego Audax 96 w Załęczu k. Wielunia

W 1995 roku przy Łódzkim Klubie Turystów Kolarzy PTTK im. H.Gintera powołano Filię nr 1 Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Kolarskiej PTTK

W 1994 ZG PTTK przekazał do Łodzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK redagowanie i wydawanie Informatora Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK, który w zmienionej szacie i z bogatym materiałem redagowany był przez prawie dwa lata.

W 1994 roku organizacja XXXIV Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK po Ziemi Łódzkiej i po Ziemi Sieradzkiej łącznie gościliśmy około 340 osób z całej Polski.

W 1993 roku ustanowienie odznaki: Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej,

W 1976 roku byliśmy organizatorami jubileuszowego XXV Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy w Pabianicach, w którym wzięło udział 450 osób z całej Polski.

W 1972 roku w trakcie obchodów XV- lecia istnienia, podczas uro-czystego zebrania Klub został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK za wybitne osiągnięcia w krzewieniu turystyki rowerowej i krajoznawstwa.

W 1959 roku Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w ogłosiła ogólnopolski konkurs pn."Jak najwięcej dni na wycieczkach kolarskich", ( który z czasem zmienił się na "Najlepiej działającą Komisję-Klub Turystyki Kolarskiej" ), nasz klub został pierwszym laureatem. Ogólnie w tym konkursie zdobyliśmy siedem razy 1 miejsce, dwa razy 2 miejsce i kilkanaście razy plasowaliśmy się w bardzo ścisłej czołówce.

12 września 1956 roku przy Oddziale Łódzkim PTTK powstało Koło Terenowe Kolarzy,dając początki zorganizowanej turystyki kolarskiej w Łodzi. Założycielami tego koła były następujące osoby: Wanda Lewandowska, Ewa Pasiurska-Matusiak, Eugeniusz Strzelecki, Grzegorz Krzysztofiak, Antoni Bogusławski, Stefan Krzemiński. Pierwszym prezesem został kol. Eugeniusz Strzelecki

Kronika Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

W "Kronikach Klubu" zawarte są informacje o rocznej działalności Klubu (.pdf)

 

 

 

 

     

 

 

Kolarski strój klubowy

Kadra

Kadra Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

 

Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK

Mirosław Jezierski nr 5749

 Marek Krawczyk nr 1781

 Jacek Siech nr 1134

 Eugeniusz Strzelecki  nr 170 - nieaktywny

  GAWROŃSKI Andrzej nr 4765

  GRABOWSKI Wiesław nr 1615

  URBANIAK Zenon nr 3330

 

Zarząd klubu

Zarząd Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera

 Michał SZTAŃC - prezes

 

 Mirosława CHABA - wiceprezes

 Mirisława SENDAL - skarbnik

 Bartosz LEONIAK - sekretarz

 Marek KRAWCZYK - członek zarządu

 Rafał GRABARCZYK - członek zarządu

 Andrzej GAWROŃSKI - członek zarządu

 

 

 

Komisja Rewizyjna Klubu:
 

 Wiesław GRABOWSKI - przewodniczący

Jan KRAWCZYK

 Mirosław JEZIERSKI

 

Administratorzy portali:

 Rafał Grabarczyk administrator strony www, klubowego Facebooka, Instagramu

Sławek Zagórowicz - założyciel strony internetowej klubu

 

Wstąp do Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

PTTK: Składka roczna 55 zł normalna 30 zł ulgowa

ŁKTK: Składka roczna 40 zł normalna 20 zł ulgowa

 

Formalności PTTK można załatwić w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK ul Wigury 12a w Łodzi

formalności klubowe - podczas zebrań klubowych w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca ul. Wigury 12a w Łodzi

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Pobierz deklaracje członkowską [ >> ]