Wycieczki rowerowe dla Wszystkich

Bezpłatne, dla wszystkich chętnych niedzielne wycieczki rowerowe ruszają w Łodzi z ul. Nowomiejskiej spod Zegara Słonecznego w Parku Staromiejskim (tzw. Park Śledzia)  Zbiórka uczestników o godzinie 9.00

KALENDARZ WYCIECZEK zobacz >> ]

Spotkania klubowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością ŁKTK oraz planujących wstąpić do Klubu na nasze spotkania . Spotkania klubowe odbywają się w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca w siedzibie PTTK Łódź ul. Wigury 12A o godz. 17.00  [ zobacz >> ]

Relacje z imprez

Zapraszamy na relacje z imprez turystycznych: wycieczki rowerowe po Łodzi i łódzkim regionie, wycieczki rowerowe po Polsce, Europie i świecie, zloty i rajdy rowerowe ogólnopolskie i europejskie, itp. ...

[ zobacz >> ]

 

Klub

Informacje o klubie

ŁÓDZKI KLUB TURYSTÓW KOLARZY PTTK  IM. HENRYKA GINTERA

Istniejemy od 1956 roku w strukturach PTTK, tym samym jesteśmy najstarszym Klubem Turystyki Kolarskiej działającym aktywnie.
NASZA DZIAŁALNOŚĆ :
- w sezonie rowerowym
organizujemy :

 • niedzielne bezpłatne wycieczki rowerowe, dla wszystkich zainteresowanych udziałem, po okolicach Łodzi i regionu łódzkiego
 • wycieczki rowerowe weekendowe w Polskę ( z dojazdem PKP lub tylko rowerem)
 • wielodniowe wycieczki rowerowe w dowolny zakątek Polski
 • uczestniczymy w rajdach i imprezach rowerowych  organizowanych przez inne kluby
 • bierzemy udział w rowerowych rajdach patriotycznych (Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 w Dobrej, szlakiem 28 PSK w dniu Narodowego Święta Niepodległości  itp...)

-  w sezonie zimowym

 • organizujemy niedzielne bezpłatne wycieczki piesze dla wszystkich chętnych w okolicach Łodzi i regionu łódzkiego
 • odwiedzamy  muzea, kina, teatry i wystawy oraz  inne ciekawe miejsca 
 • prowadzimy prelekcje multimedialne z wypraw rowerowych dokonanych w sezonie rowerowym
 • zwiedzamy pieszo inne miejscowości  ( z dojazdem PKP )

Weryfikujemy wszystkie rodzaje odznak turystyki kolarskiej łącznie z ich najwyższymi stopniami
Udzielamy porad technicznych i eksploatacyjnych na temat sprzetu rowerowego, krajoznawstwa, warunków zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

Spotykamy się w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wigury 12a w Łodzi o godzinie 17.00
Niedzielne wycieczki rowerowe ruszają spod zegara słonecznego w Parku Staromiejskim (tzw. Parku Śledzia) w Łodzi ul. Nowomiejska. Zbiórka uczestników o godzinie 9.00
Z A P R A S Z A M Y
 
[ ZOBACZ JAK WSTĄPIĆ DO KLUBU ]
 

Aktualna lista Członków ŁKTK

 
      STAN  NA MARZEC 2024
     (aby zobaczyć całą listę naciśnij poniżej przycisk "Czytaj dalej" )
 
Lp / Imię Nazwisko / Staż w latach
 1. Leszek Słojewski 48
 2. Andrzej Gawroński 40
 3. Wieslaw Grabowski 39
 4. Mirosław Jezierski 35

Członkowie Honorowi ŁKTK

Członkowie Honorowi Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera

1.  Krystyna Drozd 

Regulaminy klubowe

Regulamin Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera

 Regulamin konkursu "Najaktywniejszy prowadzacy"

 Regulamin konkursu "Najwięcej dni na rowerze"

 Regulamin Rajdu "Rower Dobry Na Cały Rok"

 Regulamin Wycieczek organizowanych przez ŁKTK

  Formularz Listy Uczestników Wycieczki Niedzielnej ŁKTK

Henryk Ginter - patron klubu ŁKTK

 Henryk Ginter Urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Zbiersku k. Kalisza. W 1908 r. wraz z rodziną przeniósł się do Ostrowca Świętokrzyskiego, w 1928 r. do Strugi k. Warszawy, a 1946 r. do Wołomina. W Ostrowcu Świętokrzyskim uczęszczał do progimnazjum, a następnie w Solcu nad Wisłą do seminarium nauczycielskiego. Do 1919 r. prowadzi drużynę harcerską. Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w 1919 r., a wkrótce w różnych instytucjach finansowych. Od 1955 r. pracuje w ZG PTTK jako etatowy sekretarz Komisji Turystyki Kolarskiej. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. Zainteresowania krajoznawcze odziedziczył po ojcu. W 1910 r. uczestniczył w pierwszej w życiu wycieczce do klasztoru na Św. ..... wynajętą przez rodzinę furmanką. Później w latach 1912-13 odbywa z kolegami kilka wycieczek pieszych w okolice Ostrowca oraz uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez dyrektora ostrowieckiego progimnazjum p. Czaplickiego. W 1922 roku kupił używany rower warszawskiej firmy Franciszka Zalewskiego; spełnił tym samym swoje kilkuletnie marzenia. Sam lub z kolegami bierze udział w licznych wycieczkach rowerowych, z których najsłynniejsze to wyjazd w 1925 r. do Puszczy Solskiej, a w 1932 r. do Gdyni i na Hel. W 1937 r. nawiązuje kontakty z Warszawskim Towarzystwem Cyklistów. Uczestniczy w licznych organizowanych przez Towarzystwo wycieczkach. W rok po tym bierze udział w dużej wyprawie rowerowej na trasie: Warszawa - Lublin - Lwów - Okopy Św. Trójcy. W czasie okupacji rower staje się jego głównym środkiem w codziennych wielokilometrowych dojazdach do pracy. Po wojnie w reaktywowanym WTC zostaje członkiem zarządu. W 1950 r. po reorganizacji sportu i likwidacji organizacji sportowo - turystycznych przechodzi wraz z innymi działaczami WTC do powstałego PTTK. Wchodzi w skład utworzonej 23 kwietnia 1952 r. Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Członkiem Komisji jest nieprzerwanie 25 lat, pełniąc w latach 1955-68 funkcję sekretarza, a następnie do 1977 r. funkcję wiceprzewodniczącego. Przez wiele lat skład Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK. Miał uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej (Nr 94) i instruktora turystyki kolarskiej (nr l). Jego działalność w KTKol. ZG PTTK cechuje niesłabnąca aktywno?ć i pełne oddanie turystyce kolarskiej. Szczególnie dba o sprawy organizacyjne, szkoleniowe i sprzętowe. Gorąco propaguje krajoznawczy charakter imprez. Był jednym z twórców obecnego modelu turystyki kolarskiej PTTK i organizatorem pierwszych kursów przodowników i instruktorów turystyki kolarskiej. Wspólnie z W. Gabarą opracował skrypt szkoleniowy "Poradnik turysty kolarza", wydany przez KTKol. ZG PTTK w 1965 r. Organizował, a później koordynował pierwsze centralne zloty turystów kolarzy, ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kolarskiej oraz międzynarodowe rajdy kolarskie AIT organizowane w Polsce. Pomagał w tworzeniu okręgowych i oddziałowych komisji oraz klubów turystyki kolarskiej, zostając członkiem honorowym wielu z nich. Za zasługi dla PTTK a w szczególności dla turystyki kolarskiej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki, Medal 100-lecia Polskiej Turystyki, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę PZKol. i Złoty medal AIT. Plenarne zebranie KTKol. ZG PTTK w styczniu 1977 r. nadało Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK a Krajowy Zjazd PTTK w maju 1977 r. tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Zmarł 18 kwietnia 1978 roku w Wołominie, pochowany został na cmentarzu w Kobyłce. W roku 2001 została przeprowadzona ekshumacja ŚP Aliny i Henryka Ginterów z Kobyłki do Warszawy, spoczywają teraz na Cmentarzu Brudnowskim, kwatera 2G, rząd 5, grób 12.
Opracował Włodzimierz Balicki

Kalendarium ŁKTK PTTK

Kalendarium Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera PTTK

Kronika Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

KRONIKI KLUBU

W "Kronikach Klubu" zawarte są informacje o rocznej działalności Klubu (.pdf)

 

 

 

 

    

     

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z PRACY ZARZĄDU KLUBU

 

>>[2022]<< - pobierz PDF

>>[2023]<< - pobierz PDF

 

HISTORIA ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY IM. HENRYKA GINTERA

12 IX 1956 z klubów Tramwajarz, Orkan, Rudzki Klub Sportowy, Łódzki Klub Sportowy, Łódzki Okręgowy Związek Kolarski, została wyłoniona część turystyczna z której powstało przy Oddziale Łódzkim PTTK Koło Terenowe Kolarzy. Założycielami  byli Wanda Lewandowska, Ewa Pasiurska-Matusiak, Eugeniusz Strzelecki, Grzegorz Krzysztofiak, Antoni Bogusławski, Stefan Krzemiński. W wyniku błyskawicznego rozwoju Koła i wzrostu uczestników wycieczek do 1000 osób, 28 III 1958 uchwałą Zarządu Oddział Łódzkiego PTTK Koło przemianowane zostaje na Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK. Klub zajął się dalszą organizacją wycieczek jedno i wielodniowych a także wyjazdami na rajdy organizowane na terenie Polski. Zebrania poświęcone były turystyce kolarskiej i krajoznawstwie. W 1959r Klub przejął kompetencje Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK. ZG Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK ogłosił konkurs ,,Na najlepiej działającą komisję, klub turystyki kolarskiej PTTK” w którym zajęliśmy 1 miejsce. Ogółem 1 miejsce zajęliśmy 7 razy a do dnia dzisiejszego  plasujemy się w pierwszej ósemce. W latach 1960 – 1963 klub w wyniku swej bogatej działalności miał na stanie 25 rowerów do wypożyczenia. Dysponował 22 Przodownikami  Turystyki Kolarskiej PTTK. Powstał konkurs ,,Jak najwięcej dni na rowerze” który trwa z pewnymi zmianami do dnia dzisiejszego. W latach 1964-1965 zorganizowano 140 wycieczek w których udział wzięło ponad 4000 uczestników. W 1966r z okazji 10-lecia Klubu zorganizowano Rajd do Tumu. W latach 1967-1968 klubowicze zdobyli 66 odznak turystycznych ,,Szlakiem XXV-lecia PRL” oraz 32 odznaki krajoznawcze ,,Szlakiem chwały oręża polskiego” W 1969 Klub liczył 222 osoby. W trakcie trwania Łódzkiego Tygodnia Turystyki i 60-lecia PTTK, Klub zdobył puchar ,,Za najwięcej dni na rowerze”. W latach 1970-1971 przeprowadzono Centralny Kurs Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w wyniku którego ilość PTKol. w klubie wzrosła do 81 osób w tym 3 instruktorów. Zorganizowano wspólnie z BORT-em 2-tygodniowe wczasy rowerowe na Węgrzech pod Balatonem.  W 1972r z okazji 15-lecia Klub został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK. Zorganizowano również kurs na Kartę Rowerową który ukończyło 149 osób. Zorganizowano obóz wędrowny do Ulanowa. W 1973r Członkowie Klubu wzięli udział XXII CZTK PTTK we Fromborku. W trakcie 10-dniowego obozu szkoleniowego Działdowo, Frombork, Pieniężno Sylwester Sobiech, Andrzej Szudrowicz, Wiesław Grabowski otrzymują uprawnienia na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Zorganizowano 30-dniowy obóz wędrowny Łódź, Frombork, Wdzydze Kiszewskie, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź. W 1974r nawiązano współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury Łódź-Bałuty pomagając w organizacji cyklu imprez dla młodzieży.  Wypożyczalnia Klubu wzbogaciła się o namioty, śpiwory, kuchenki turystyczne. Zorganizowano 3-tygodniowy obóz wędrowny na trasie Łódź, Lucień, Giżycko, Suwałki, Siemiatycze, Białystok, Łódź. Wszedł w życie regulamin Ogólnopolskiego Rajdu Naokoło Województwa Łódzkiego. W 1975r zorganizowano 30-dniowy obóz wędrowny na trasie Łódź, Kłodzko, Bielice, Karpacz, Zielona Góra, Szczecin. W 1976r zorganizowaliśmy XXV Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Pabianicach w którym wzięło udział 450 osób z całej Polski. Klubowicze wzięli udział w X Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Ryni. Zorganizowano 14-dniowy obóz wędrowny na trasie Zakopane, Ustrzyki Górne, Przemyśl. Współorganizowaliśmy kolejny rajd ,,Łódź z Warszawą dalej jadą” W 1977r powstały nowe konkursy ,,Na najsprawniejszego turystę kolarza” i ,,Konkurs fotograficzny”, klubowicze wzięli udział w  2-tygodniowej wyprawie do Czechosłowacji  na XI Międzynarodowy Zlot Przyjaźni w Pradze, w XVII Zlocie PTKol. PTTK na Pomorzu Zachodnim, w XXVI CZTK PTTK i XXXIII AIT w Kazimierzu. W 1978r Klub obchodził 20-lecie istnienia, klubowicze wzięli udział w XVIII Zlocie PTKol.  PTTK i w 10-dniowej wyprawie Dookoła Tatr oraz w XII Zlocie Przyjaźni w NRD. Uchwałą Zarządu Klubu Henryk Ginter został ogłoszony patronem Klubu. W życie wchodzi konkurs Na najaktywniejszego Przodownika Turystki Kolarskiej Klubu. W 1979r klubowicze wyjechali na XIX Zlot PTKol. PTTK w Nowym Sączu i na XXVII CZTK PTTK w Kazimierzu. W 1980r Klub nadal zajmuje się organizacją wycieczek i rajdów m.in. ,,Złota Jesień”, ,,Rajd w Góry Świętokrzyskie”. ,,Wiosenny Rajd Kolarski”, ,,Sobótki Świętojańskie”, ,,Do Środka Polski”. W 1981r rozwój Klubu zostaje ograniczony w wyniku ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce. W 1982r następuje dalszy rozwój działalności. Organizowane są biwaki nad Grabią a wyjazdy do Kędzierzyna Koźla gdzie znajdowała się prowadzona przez PTTK hurtownia sprzętu turystycznego pozwalały zmontować i zmodernizować rowery. Powstaje Kronika Klubu i porządkowana jest klubowa dokumentacja. Zostaje zorganizowana 2-tygodniowa wyprawa na Słowację. W 1984r zostaje nawiązana współpraca z TKKF im. W. Jagiełły oraz z OHP z ul. Łęczyckiej i ZHP Łódź-Górna. W 1985r została zrealizowana 3-tygodniowa wyprawa do Czechosłowacji  i Węgier. W latach 1986-1988 organizowano 2-tygodniowe wyprawy do Czechosłowacji. W 1986r Klub organizuje Kurs Przodownicki. W 1987r przedstawiciele Klubu wzięli udział w zlocie AIT/UECT w Alphen w Holandii. W latach 1992-1993 zorganizowano wielodniowy rajd do Torunia. Zaczęto organizować rajdy na orientację. Podjęto organizację imprez rowerowych dla młodzieży szkół podstawowych. Powstał regulamin ,,Rajdu Kolarskiego Dookoła Ziemi Łódzkiej.  W miesiącach zimowych wycieczki rowerowe zamieniono na piesze. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przekazała redagowanie i wydawanie ,,Informatora” na okres 2 lat. Uchwałą ZG KTKol. zostaje utworzony przy klubie Okręgowy Referat Weryfikacyjny KOP z prawem weryfikacji małych odznak KOP.  W 1994r został zorganizowany XXXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK z bazami w Krzeczowie, Zduńskiej Woli, Wiśniowej Górze. Została nawiązana współpraca z Ośrodkiem dla Dzieci Głuchych dla których zorganizowano kilka wycieczek. W 1995r współorganizowaliśmy z Oddziałem Zgierskim PTTK II Pielgrzymkę Jasnogórską. Uchwałą ZG KTKol.  Referat Weryfikacyjny KOT ma prawo weryfikacji dużych stopni KOT.                  

 

 


 

W roku 1996 Klub organizuje Ogólnopolski Maraton Kolarski Audax w Załęczu koło Wielunia. W roku 1997 członkowie Klubu wyjeżdżają i współorganizują 37 Ogólnopolski Zlot PTKol. PTTK w Muszynie. W latach 1998-2001 nastąpił ponowny spadek działalności klubu. W 2002 została utworzona klubowa strona internetowa. W latach 2003-2005 następuje rozkwit działalności klubu poprzez dalszą organizację wycieczek i rajdów a także wyjazdów na zloty i rajdy. W roku 2006 w Cesarce Klub obchodził swoje 50-lecie. Powstaje pomysł organizacji cyklu nowych imprez ,,Rajdu do Lichenia”. W roku 2007 Klub nadal organizuje i bierze udział we wcześniej wymienionych rajdach. W grafiku pojawiają się nowe wyjazdy na rajdy ,,Rajd po Mazowszu Płockim” i ,,Rajd Cichociemnych Armii Krajowej” organizowany w Czatolinie. W roku 2008 klubowicze zaczynają organizować większą ilość rajdów. Powstaje cykl 2-tygodniowych obozów wędrownych w okolicach granic Polski z pierwszym etapem na Mazurach, tygodniowy cykl rajdów po województwie łódzkim z pierwszym etapem w okolicach rzeki Pilicy. Większe grupy osób zaczynają wyjeżdżać na letnie Zloty. Odbyła się wyprawa za granicę na IV Europejski Tydzień Turystyki Kolarskiej w Portugali UECT. W roku 2009 zwiększa się nabór osób do klubu. Po kilku letniej przerwie kilka osób na Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie PTKol. PTTK w Niechorzu zdobywa tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Tym samym likwiduje się problem z brakiem osób do prowadzenia wycieczek niedzielnych organizowanych dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Grafik rajdów wzbogaca się o ,,I Łódzki Piknik Kolarski”. Zostaje nawiązany kontakt  z dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich co pozwala na organizację dodatkowych rajdów jak i udział w nowych rajdach. W roku 2010 utrzymuje się duża ilość organizowanych rajdów jak i udział w innych rajdach ,,Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu”. Zostaje nawiązana współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 3. Sprzyja to wspólnej organizacji Rajdów Nocnych jak i Rajdów w okolicach Łodzi. W roku 2011 liczba członków klubu wynosi 60 osób. Grafik imprez wzbogaca się o rajdy wyjazdowe ,, I Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK” i ,,I Środkowopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Centralnego Łuku Turystycznego”. Zostaje podjęta decyzja by zimowe rowerowe wycieczki niedzielne zamienić na piesze a zebrania poświęcić prezentacjom zdjęć z lat ubiegłych. W roku 2012 jesteśmy organizatorami 52 Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Cesarce koło Strykowa w którym bierze udział około 450 osób. Dochodzą kolejne nowe rajdy w których bierzemy udział  ,,Centralny Zlot Młodzieży w Palmirach”, ,,Rajd z Kijkami i Pieszo Wzniesienia Łódzkie Cieszą”. W roku 2013 nawiązujemy kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 2 z ul. Łagiewnickiej. Sprzyja to powstaniu nowego cyklu rajdów ,,Z literaturą w plenerze i … na rowerze”. A klub zyskuje nową bazę na organizację innych rajdów m.in. ,,Rajdu Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich” którego jesteśmy współorganizatorami z Oddziałem Łódzkim PTTK. Powstaje także nowy cykl rajdów ,,Rower Dobry na Cały Rok” który składa z czterech etapów po jednym o każdej porze roku a który jest dostępny dla wszystkich biorących udział w wycieczkach niedzielnych. Ponownie kilku członków klubu zdobywa tytuł Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK na Ogólnopolskim Zlocie Szkoleniowym PTKol. PTTK w Koszelówce. W roku 2014 koledzy Andrzej Gawroński i Wiesław Grabowski mianowani zostają na Członków Honorowych Klubu. Po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie Klub ponownie startuje do Konkursu Na Najlepiej Pracujący Klub w Polsce, gdzie zajmujemy 5 miejsce. Na Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK w Warszawie Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK Niepodlegający Dalszej Weryfikacji : Marek Krawczyk, Mirosław Jezierski, Sławomir Zagórowicz otrzymują tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Na Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie PTKol.  PTTK w Podlesicach otrzymujemy Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Na Najliczniejszy Klub Zlotu. W roku 2015 liczba klubowiczów wzrasta do 70 osób. Reklamujemy się na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi ,,Targi Regiony Turystyczne na styku kultur’’ i na ,,Fit Bazar” poświęconemu zdrowemu trybowi życia. Członkowie klubu dalej kontynuują organizację rajdów i wycieczek niedzielnych a także wyjazdy na wcześniej wymienione rajdy. W roku 2016 kilka osób przeciera nowy szlak i zdobywa nową odznakę kolarską ,,Wiślana Trasa Rowerowa’’. We wrześniu zostaje zorganizowany w Księżych Młynach Rajd urodzinowy z okazji 60-lecia Klubu. Główne otwarcie w raz z zaproszonymi gośćmi z Polski odbywa się na terenie kompleksu pałacowo parkowego w Poddębicach. W rajdzie bierze udział 120 osób. Klub zostaje odznaczony Odznaką ,,Za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego’’ a kilku Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK otrzymuje Dyplomy od Zarządu Głównego Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK.W roku 2017 nadal kontynuowane są wyjazdy turystyczne i współpraca z wyżej wymienionymi jednostkami. Klub na prośbę Zarządu Oddziału Łódzkiego po wcześniejszym odnowieniu przejmuje kontrolę nad Rowerowymi Szlakami Turystycznymi na terenie miasta. W 2018 roku zorganizowaliśmy Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych, który ukończyło 6 Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, tym samym przejmujemy kontrolę nad wszystkimi szlakami rowerowymi wychodzącymi z Łodzi. W 2019 wycieczki  piesze realizowane są w formie Turystyczno Rekreacyjnych Imprez na Orientację. Zostały rozwieszone plakaty 

reklamujące Klub i jego działalność. Wzięliśmy udział w obchodach 110-lecia PTTK. Na Ogólnopolskim Szkoleniowym

Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Nysie Michał Iljin kończy kurs na Przodownika Turystyki Kolarskiej,

a Michał Sztańc i Anna Domagalska Łabędzka awansowali na Przodowników Turystyki Kolarskiej Niepodlegających

Dalszej Weryfikacji. Członkowie zajmują czołowe miejsca w konkursach organizowanych w czasie zlotu. 

Organizowane są wyprawy i rajdy po Polsce i województwie łódzkim a także wycieczki niedzielne. Znakarze 

kontynuują odnawianie szlaków:  Szlakiem Gorących Źródeł i Łódzka Magistrala Rowerowa wschód –zachód.

W 2020 roku ogólnoświatowa pandemia paraliżuje działalność Klubu. Mimo tych trudności wycieczki niedzielne 

cieszą się bardzo dużą frekwencją, a członkowie starają się wyjeżdżać na wyprawy i rajdy. Oddziałowa Komisja 

Turystyki Kolarskiej PTTK zajmująca się weryfikacją odznak kolarskich niższych stopni przejmuje funkcje Centralnego

Referatu Weryfikacyjnego nr 1 i weryfikuje wszystkie odznaki kolarskie we wszystkich stopniach

W 2021 roku mimo dalszego ciągu pandemii Klub nadal organizuje wycieczki niedzielne cieszące się bardzo dużą frekwencją. Przyczynia się to do wprowadzenia dodatkowych miejsc zbiórek celem odciążenia wyjazdów z miasta. Członkowie dalej wyjezdzają na rajdy i zloty mimo wprowadzenia zmian w ich organizacji.

W 2022 roku wprowadzone dodatkowe miejsca zbiorek na wycieczki niedzielne cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników. Zostaje wprowadzona nowa forma rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego poprzez wprowadzenie toru przeszkód , ognisk, gier na orientację. Klub reklamuje się w Senioraliach organizowanych w Oddziale Łódzkim PTTK.

 

Poczet Prezesów Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

1956-1958 Eugeniusz Strzelecki, 1958-1964 Jerzy Klaman, 1964-1965 Stanisław Maciaszczyk, 1965-1966 Roman Klatkiewicz, 1966-1972 Eugeniusz Strzelecki, 1972-1977 Krystyna Drozd, 1977-1980 Andrzej Kustosz, 1980-1982 Zenon Urbaniak, 1982-1983 Wojciech Herowski, 1983-1988 Bogdan Krupiński, 1988-1992 Dariusz Krupiński, 1992-1996 Wojciech Herowski, 1996-2000 Mirosław Jezierski, 2000-2002 Marek Krawczyk, 2002-2005 Józef Pawlak, 2005-2008 Wojciech Herowski, 2008-2009 Jadwiga Mazurkiewicz, 2009-2011 Piotr Kolenda, 2011-2022 Michał Sztańc

 

Miejsca zebrań klubowych

ul. Piotrkowska 70 ( dawna siedziba Oddziału Łódzkiego PTTK )

Park J. Poniatowskiego ( kawiarenka przy kortach tenisowych )

ul. Piotrkowska 102a ( dawna siedziba Zarządu Wojewódzkiego PTTK )

ul. Narutowicza 45 ( w lokalu biurowym na I p. )

ul. Wierzbowa 4 ( pomieszczenie schronu w bloku mieszkalnym )

ul. Wspólna 6 ( była siedziba Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej )

ul. Łagiewnicka 118 ( budynek Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Jagiełły )

ul. Wigury 12a ( aktualna siedziba Oddziału Łódzkiego PTTK )

 

Miejsca zbiórek wycieczek

- Plac Komuny Paryskiej

- Rynek Starego Miasta

- Park Staromiejski ( przy zegarze słonecznym )

 

 Opracował: Wojciech Herowski, Bogdan Krupiński, Wiesław Grabowski, Andrzej Gawroński, Michał Sztańc.

 

 

 

 

Kolarski strój klubowy

Kadra

Kadra Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

 

Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK

Mirosław Jezierski nr 5749

 Marek Krawczyk nr 1781

 Jacek Siech nr 1134

  GAWROŃSKI Andrzej nr 4765

  GRABOWSKI Wiesław nr 1615

 

Zarząd klubu

Zarząd Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera (od grudnia 2022)

 Mariusz KWIATKOWSKI - prezes

 Bogdan KRUPIŃSKI - wiceprezes

 Mirosława SENDAL - skarbnik

 Mirosława CHABA - sekretarz

 Marek KRAWCZYK - członek zarządu

 Zbigniew CZOŁNOWSKI - członek zarządu

 Krystyna DOCZKAL - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna Klubu:

 

Wiesław GRABOWSKI - przewodniczący

Mirosław JEZIERSKI

Sylwester WASIAK

 

Administratorzy portali:

 Rafał Grabarczyk administrator strony www, klubowego Facebooka, Instagramu

Sławek Zagórowicz - założyciel strony internetowej klubu

 

Wstąp do Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK

 

 

 

 

 

 

 

PTTK : Składka roczna w 2024 r

           84 zł normalna , 57 zł ulgowa  

wpisowe : 21 zł normalne , 12 zł ulgowe

ŁKTK : Składka roczna w 2024 r

           5 zł (ulgowa=normalna)

wpisowe : 10 zł

------------------------------------------------

Formalności PTTK można załatwić w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK ul Wigury 12a w Łodzi , pn-pt  10:00 -17:00

Formalności klubowe ŁKTK - podczas zebrań klubowych w każdy nieświąteczny czwartek miesiąca ul. Wigury 12a w Łodzi, od 17:00

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Pobierz deklaracje członkowską [ >> ]

 

www.lktk.pl